UNIVERZÁLNÍ PLATFORMA pro vznik a provozování asistenčních řešení nové generace

Senioři

Projekt Chytrá péče www.chytrapece.cz .

​V rámci Tohoto projektu jsme na platformě eAsist postavili nové asistenční produkty pro seniory.
Hlavním záměrem je zlepšit současný způsob stárnutí. Rádi bychom pomohli zvýšit soběstačnost a samostatnost seniorů a umožnili jim být „bezpečně odvážnější“, tj. naplno prožívat podzim jejich života. 

 

Chytrá péče sbírá data pomocí mobilní aplikace nebo skrze speciální krabičku, kterou senior nosí při sobě. Detekuje-li eAsist krizovou situaci, spojí svého majitele s call-centrem, případně konkrétním lékařem, rodinou, přítelem. Chytrá péče může také sledovat dlouhodobě trendy v životě seniora a fungovat jako prevence.

Zdraví

Efektivní nástroj pro pacienty i poskytovatele péče

CÍLE (na straně poskytovatelů zdravotní péče):

 • Odlehčení lůžkových kapacit

 • Odlehčení ambulancí

 • Zabránění zhoršení stavu, recidivám a hospitalizaci

CÍLE (na straně pacientů):

 • Vyšší komfort pacienta, méně cestování k lékaři

 • Snazší zapojení zpět do běžného života po úrazu/zákroku

 • (Pocit) bezpečí pacienta, možnost konzultace

 

Možnosti využití

 • Diabetes melitus

 • (Rezistentní) hypertenze

 • Arytmie

 • Chronická obstrukční plicní nemoc

 • Plicní arteriální hypertenze

 • Transplantace

 • Riziková těhotenství

 • Psychiatrické poruchy

 • Neurologické poruchy

 • Domácí péče

 • Ošetřovatelská / asistenční péče

 • Geriatrická péče
   

Bezpečnost

 
Děti
Rizikové profese