top of page

O NÁS

Chytrá pomoc_logo_final.png

Domácí zdravotní péče "Chytrá pomoc" je provozovaná společností Feel Care, která poskytuje zdravotní péči od roku 2014. Posláním naší domácí péče s názvem „Chytrá pomoc“ je zajistit péči o pacienta v jeho vlastním domácím prostředí v takovém rozsahu a kvalitě, aby se minimalizovala nutnost hospitalizace. Péči realizujeme ve spolupráci s naší sesterskou sociální službou Chytrá Péče . Společně tak garantujeme kontinuitu a komplexnost poskytované péče, kdy na příklad v případě zhoršení zdravotního stavu klienta sociální služby, vypíše praktický lékař žádanku na domácí péči a klienta Chytré péče si převezme do péče tým zdravotníků naší „Chytré pomoci“.

logo_chytra_pece_CMYK.png

Chytrá péče je registrovaná sociální služba tísňové péče a telefonické krizové pomoci a zároveň partnerská služba domácí zdravotní péče "Chytrá pomoc". Hlavním cílem Chytré péče je podporovat samostatnost a soběstačnost seniorů, udržet je aktivní a umožnit jim co nejdéle zůstat v jejich domácím prostředí. Chytrá péče se v rámci ČR aktuálně stará o více jak 700 seniorů.  Protože narůstá poptávka klientů po poskytování komplexní podpory zahrnující i zdravotní péči vznikla partnerská spolupráce s domácí péčí Chytrá pomoc.
Chytrá péče zajišťuje podporu prostřednictvím zkušených asistentů 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Více o Chytré péči se dozvíte na webových stránkách  https://www.chytrapece.cz/ .

Feelcare normal.png
O nás
Služby

NAŠE SLUŽBY

Ošetřovatelská rehabilitace

 

procvičení chůze, nácvik soběstačnosti, ...

Ošetření / Převazy

pooperační rány, defekty, bércové vředy, dekubity, ...

Monitoring zdraví

 

sledování krevního tlaku a dalších životních funkcí v domácím prostředí

Aplikace / Podávání

 

injekcí, infuzí, léků, ...

Kontroly

 

pravidelná kontrola fyziologických funkcí a celkového zdravotního stavu

Prevence

 

dekubity, polohování, podkládání, promazání zad, hýždí, dolních končetin

Poradenství

 

 konzultace, psychická podpora, aktivace pacienta, spolupráce s rodinou, ...

Odběry

 

odběry krve a dalšího biologického materiálu, ...

Náš tým
Depositphotos_8020332_original.jpg

Profesionální zdravotní péče
u Vás doma

Máte doma seniora se zdravotními problémy?

Přebíráte rodinného příslušníka z nemocnice do domácího léčení?

Staráte se o někoho s chronickým onemocněním, u kterého je nutné sledovat změny zdravotního stavu
(např. krevní tlak či obsah cukru v krvi)?

 

Náš tým zdravotních sester a osobních asistentů je připraven Vám pomoci s péčí, a to u Vás doma! Díky naší podpoře může Váš tatínek, maminka, dědeček či babička zůstat v domácím prostředí
bez nutnosti hospitalizace.

Příběhy klientů
Kontakt

KONTAKTUJTE NÁS

NAŠE ADRESA

Feel Care s.r.o.

Opatovická 1314/9, Nové Město,
110 00 Praha 1

IČO: 02861976

DIČ: CZ02861976

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí – Pátek  9:00 – 18:00

 

bottom of page